Haberler

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Hollanda ve Belçika ortaklığı ile Avrupa Komisyonu Horizon 2020 Programı kapsamında yürütülen “Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun Çalışan Sağlığı Uzmanlık ve Bilimsel Kapasitesinin Güçlendirilmesi (ESPrIT)” Projesinin Uluslararası Kapanış Konferansı 05-06 Kasım 2018 tarihlerinde, The Green Park Hotel Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Konferansa Sağlık Bakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Emine Alp Meşe ve Hollanda Büyükelçisi Sayın Marjanne de Kwaasteniet teşrif etmişlerdir.

Yerli ve yabancı 25 konuşmacının bulunduğu Konferansa, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, Bakanlığımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TÜBİTAK, meslek hastalıkları hastaneleri, konuyla ilgili uluslararası örgütlerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenler katılım sağlamışlardır.

image 60326358 1929 4dcc a25e fb4eecb0cd4820181116 142954

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Hollanda ve Belçika ortaklığı ile Avrupa Komisyonu Horizon 2020 Programı kapsamında yürütülen “Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun Çalışan Sağlığı Uzmanlık ve Bilimsel Kapasitesinin Güçlendirilmesi (ESPrIT)” Projesinin Uluslararası Kapanış Konferansı 05-06 Kasım 2018 tarihlerinde, The Green Park Hotel Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Konferans Programına aşağıdaki bağlantıları tıklayarak ulaşabilirsiniz.

05 Kasım 2018

06 Kasım 2018

13. Avrupa İş Sağlığı Psikolojisi Akademisi Konferansı (EAOHP2018) 5-7 Eylül 2018 tarihleri arasında Lizbon/Portekiz'de gerçekleştirilmiştir. ESPrIT projesi kapsamında yürütülmekte olan araştırmalardan “Bursa İli Kamu Bankası Çalışanları Arasında Tükenmişlik Sendromu” başlıklı araştırma poster olarak sunulmuştur.

eaohp 1 eaohp 2

 eaohp 3  eaohp 4

 

Yirminci Uluslararası Ergonomi Kongresi (IEA2018) 26-30 Ağustos 2018 tarihleri arasında İtalya/Floransa’da gerçekleştirilmiştir. ESPrIT projesi kapsamında yürütülmekte olan araştırmalardan “Ankara’da Bir Hastane İnşaatında Çalışanlarda Mesleki Kas İskelet Sistemi Yakınmalarının Sıklığı” başlıklı araştırma poster olarak sunulmuştur.

ıea 1 ıea 2 ıea 3

 

 

29 Nisan - 04 Mayıs 2018 tarihleri arasında Dublin / İrlanda'da düzenlenen ICOH 2018 Konferansına ESPrIT katılımcıları ve konsorsiyumu katılım sağlamıştır.

Dünya genelinde iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışan hekim, sağlık personeli, mühendis, yönetici, akademisyen, işçi ve işveren sendikaları temsilcileri, uluslararası sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ILO, DSÖ, WONCA gibi birçok uluslararası kuruluş temsilcilerinin bir araya geldiği etkinliğe bu yıl 2200 üzerinde delege katılım sağlamıştır.

Konferansta ESPrIT katılımcıları tarafından iki poster sunumu ve iki sözlü sunum gerçekleştirilmiştir;

 • İzmir, Antalya ve Bursa Halk Sağliği Müdürlüklerinde Çalişan Temizlik Profesyonellerinde Mesleki Maruziyetleri (Poster Sunumu)
 • Ankara’da Bir İnşaat Alaninda Çalişanlarda Mesleki Kas İskelet Sistemi Yakinmalarinin Sikliği Araştirmasi (Poster Sunumu)
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinde Halk Sağlığı Yaklaşımı; Türkiye Örneği (Sözel Sunum)
 • Meslek Hastalıkların Önlenmesi: Farklı İş Sağlığı Sürveyans Sistemlerinden Alınan Dersler (Sözel Sunum)

  1        2     

  3         4

ESPrIT Projesi Genel Kurul, Proje Yönetim Ekibi ve Bilim Kurulu toplantıları 11 Nisan 2018 tarihinde tüm ortakların katılımı ile Gent Üniversitesi/Belçika’da gerçekleştirilmiştir. Toplantılar kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve yürütülen araştırmalara ilişkin değerlendirmeler yapılarak, 2018 yılında yapılacak olan aktiviteler planlanmıştır.

29 April - 04 May 2018 tarihleri arasında Dublin/İrlanda’da gerçekleştirilen ICOH 2018 Konferansında tekrar biraraya gelme fırsatı bulan proje partnerleri, iki ayrı toplantı gerçekletirmiştir. Bu toplantılarda proje kapsamında yürütülen araştırmalar değerlendirilerek, ESPrIT Projesi Uluslararası Kapanış Konferansına yönelik planlama çalışmaları yapılmıştır.

1    2

ESPrIT Projesi üçüncü değişim ziyareti 09-13 Nisan 2018 tarihleri arasında Gent Üniversitesi/Belçika’da gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında yürütülmekte olan araştırmalara ilişkin bir önceki ziyarette yapılan çalışmaları takiben veri analizi, sonuçların yorumlanması ve makale yazılma çalışmaları yürürtülmüştür.

1   2

                                               3

ESPrIT katılımcıları, projenin beşinci yarıyılında konsorsiyum üyeleriyle birlikte çeşitli uluslararası konferanslara katılım sağlamıştır. Bunlardan biri 04 - 08 Mart 2018 tarihleri arasında Antalya / Türkiye'de düzenlenen 2. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresidir. ESPrIT katılımcıları konferansta iki sözlü sunum ve altı poster sunumu yapmışlardır;

 • Meslek Hastalıkları İstatistiklerinin İyileştirilmesinde İyileştirilmesinde Tanım ve Tanı Olanaklarının Önemi,
 • Halk Sağliği Laboratuvari Çalişanlarinin Temel İş Sağliği ve Güvenliği Eğitimleri,
 • Bilimsel Araştırma Uygulama Alanında Bir Değişim Ziyareti Tecrübesi,
 • Haşerelere Karşı İlaçlamada Yaşanmış Bir Vakanın Yargılanmış ve Yaşanmış Yargı Kararları Kapsamında Değerlendirilmesi; Vaka Sunumu,
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinde Eğitim ile Güvenlik Kültürü Yaratmada Temel Yaklaşımların Değerlendirilmesi,
 • Çalışanlarda Olumlu Sağlık Davranışı Geliştirme Programında Görev Alacak Hemşirelerde Danışmanlık Becerisi Geliştirme Eğitimi.

           

                                                        

analiz topAnkara, İzmir ve Kocaeli İl Sağlık Müdürlüklerinde görev yapan ESPrIT projesi katılımcılarının katılımı ile 26 Şubat- 2 Mart 2018 tarihleri arasında Ankara’da İstatistiksel Analiz ve Raporlama Toplantısı yapılmıştır. Toplantıda, Çalışan Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından ESPrIT Projesi kapsamında yürütülen araştırmalardan “Ankara’da Bir Hastane İnşaatı Çalışanlarında Kas İskelet Sistemi Yakınmalarının Sıklığı” başlıklı araştırmanın veri analizi ve makale yazma çalışmalarını tamamlamaya yönelik çalışmalar yapılmıştır.

12-16 Şubat 2018 tarihleri arasında Ankara’da yapılan Değerlendirme Toplantısına, İzmir, Bursa, Trabzon, Balıkesir ve Kırşehir illerinden araştırmacılar katılmıştır. ESPrIT projesi kapsamında yürütülen “İzmir, Antalya ve Bursa Halk Sağlığı Müdürlüklerinde Çalışan Temizlik Profesyonellerinde Mesleki Maruziyetleri” ve “Bursa İli Kamu Bankası Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromunun Sıklığı ve Risk Faktörleri” başlıklı araştırmaların veri analizi ve makale yazma çalışmaları yapılmıştır.

jpg

 

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde (Çalışan Sağlığı Daire Başkanlığı) TNO Bilimsel Araştırmalar Kurumu, Belçika Gent Üniversitesi, Hollanda VUmc Üniversitesi ortaklığında yürütülen ve çalışan sağlığı alanında uzmanlık ve kapasitenin artırılmasını amaçlayan ESPrIT projesinin (Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun Çalışan Sağlığı Uzmanlık ve Bilimsel Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi) önemli adımlarından biri ulusal ve uluslararası üniveristelerle işbirliği yapmaktır.

Proje kapsamında eğitim alan katılımcıların çalışan sağlığı alanında yetkinliklerinin ve bilimsel araştırma becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanması ve kurumlar arasında karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Kurumumuz ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi arasında iki yıllık işbirliği protokolü 11 Aralık 2017 tarihinde imzalanmıştır. 

12   13

ESPrIT Projesi (Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun Çalışan Sağlığı Uzmanlık ve Bilimsel Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi) Genel Kurul, Proje Yönetim Ekibi ve Bilim Kurulu toplantıları 06 Aralık 2017 tarihinde tüm ortakların katılımı ile VUmc toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir. Toplantılar kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve yürütülen araştırmalara ilişkin değerlendirmeler yapılarak, 2018 yılında yapılacak olan aktiviteler planlanmıştır.

10    11

 

ESPrIT Projesi (Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun Çalışan Sağlığı Uzmanlık ve Bilimsel Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi) ikinci değişim ziyareti 04-08 Aralık 2017 tarihleri arasında Vrije University Medical Center (VUmc) Amsterdam’da gerçekleştirilmiştir. Ziyaret kapsamında sürdürülmekte olan araştırmalara ilişkin analiz ve metodoloji konularına yönelik tartışmalar yapılarak üniversite bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalardan örnekler sunulmuştur. 

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

İzmir Sanayici ve İş Adamları Derneği (İZSİAD) ve A Artı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi işbirliği ile 12-14 Ekim 2017 tarihleri arasında İzmir’de 4. sü düzenlenen zirvede, Çalışan Sağlığı Daire Başkanlığının yürüttüğü faaliyetler ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen ‘Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun Çalışan Sağlığı Uzmanlık ve Bilimsel Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi (ESPrIT)’ hakkında bilgi verilmiştir.

http://izmirisgzirve.com/

Bu iş paketi kapsamında,  23 Nisan 2017-06 Mayıs 2017 tarihleri arasında Belçika ve Hollanda'ya bilgi ve deneyim paylaşımı ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen ziyarette, Belçika ve Hollanda’nın genel olarak iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile özelde meslek hastalıklarının sürveyansı ve önleme-korumaya yönelik faaliyetler incelenmiştir. Bu alanda faaliyet gösteren kamu, üniversite ve özel sektör gibi toplamda 17 kurumdan temsilciler ile 39 oturum halinde görüşmeler ve saha inceleme ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar sonunda ülkelerin sistemleri ve geliştirilebilecek yönlere ilişkin önerilerin yer alacağı 2 adet rapor ve ulusal dergide yayımlanacak 1 adet makale hazırlanmıştır.

Çalışan Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından yürütülen araştırmaların veri analizi ve makale çalışmalarını yürütmek ve bu süreçlere ilişkin genel değerlendirme yapmak amacıyla 20-21 Kasım 2017 tarihlerinde "Değerlendirme Toplantısı" yapılmıştır. Toplantıya Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli İl Sağlık Müdürlüklerinde görev yapan ESPrIT katılımcıları katılmış olup, Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı da yapılan çalışmalara destek vermiştir.   

IMG 20171120 WA0003

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 8 Kasım 2017 tarihinde “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Psiko-Sosyal Riskler Sempozyumu” gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Çalışan Sağlığı Daire Başkanlığı’ndan ESPrIT Proje Koordinatörü Necvan TOKMAK katılmış olup, “ESPrIT Projesi ve Yürütülen Araştırmalar” hakkında bilgi vermiştir. 

https://www.csgb.gov.tr/isggm/news/037/

1

Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesinin koordinasyonu ile gerçekleştirilen “Turizmde Çalışan Sağlığı Sempozyumu” Marmaris’te gerçekleştirilmiştir. Sempozyum kapsamında, Türkiye genelinde iş kazaları ve meslek hastalıklarına dikkatin çekilmesi, işverenler ile çalışanlar arasında iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık oluşturulması, çalışma yaşamında sağlık ve güvenlik kültürünün inşa edilmesi amaçlanmıştır.

Sempozyumun üçüncü gününde yapılan değerlendirme çalıştayında, Çalışan Sağlığı Daire Başkanlığı Meslek Hastalıkları, Planlama ve Uygulama, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Birimleri tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirilmiştir.

Araştırma ve geliştirme oturumunda katılımcılar ESPrIT Projesi hakkında bilgilendirilerek, yeni araştırma fikirleri üzerinde durulmuştur. ESPrIT projesi kapsamında yürütülen araştırma çalışmalarının son durumuna ilişkin değerlendirmeler yapılarak, ihtiyaçlar, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüşler dile getirilmiştir.

1

5

2

3

4

 

İFM-İstanbul Fuar Merkezi, Yeşilköy’de 14-16 Eylül 2017 tarihlerinde düzenlenen ISAF SUMMIT etkinliğine Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı’ndan Daire Başkanı Dr. Ahmet ÖZLÜ “THSK Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı Tarafından Sürdürülen Çalışmalar”, ESPrIT Proje Koordinatörü Necvan TOKMAK ise “Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun Çalışan Sağlığı Uzmanlık ve Bilimsel Performansının Güçlendirilmesi Horizon 2020 Twinning Projesi (ESPrIT)” sürecine ilişkin çalışmalar hakkında bilgi vermişlerdir. ESPrIT Projesi katılımcılarından İş Güvenliği Uzmanı Zeynep ÇAVUŞOĞLU proje kapsamında yürütülen araştırmalardan biri olan “Ankara’da Bir Hastane İnşaatında Çalışanlarda Mesleki Kas İskelet Sistemi Yakınmalarının Sıklığı Araştırması”na ilişkin katılımcıları bilgilendirmiştir.

1

2

3

4

5

6

ESPRIT Projesinin Katılımcılarının İlk Posteri

ESPrIT katılımcıları, 28-21 Ağustos 2017 tarihleri ​​arasında Edinburgh Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenen 26. Uluslararası İş Sağlığı Epidemiyolojisi Sempozyumunda (EPICOH) “Ankara’da Bir Hastane İnşaatında Çalışanlarda Mesleki Kas İskelet Sistemi Yakınmalarının Sıklığı Araştırması” başlıklı ilk poster sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.

 

 

 

 

“Bursa Banka Çalışanları Arasındaki Tükenmişlik Sendromu” başlıklı araştırmanın Etik Kurul Onayı alınmış olup, araştırma planı doğrultusunda uygulama aşamasına geçilecektir.

“Ankara’da Bir Hastane İnşaatında Çalışanlarda Mesleki Kas İskelet Sistemi Yakınmalarının Sıklığı Araştırması” başlıklı araştırmanın Etik Kurul Onayı Alınmış olup, araştırma planı doğrultusunda 24 Temmuz 2017’de uygulama aşamasına geçilmesi planlanmaktadır.

“İzmir, Antalya Ve Bursa Halk Sağlığı Müdürlüklerinde Çalışan Temizlik Profesyonellerinde Mesleki Maruziyetleri” başlıklı araştırmanın Etik Kurul Onayı alınmış olup, araştırma planı doğrultusunda uygulama aşamasına geçilecektir.

“Erdemli İlçesinde 12 Haziran – 14 Temmuz 2017 Tarihleri Arasında Üç Aile Sağlığı Merkezinde Aile Hekimine Başvurup Cilt, Solunum Sistemi ve Kas İskelet Sistemi Hastalığı Tanısı Alan Örtü Altı Tarım Sektöründe Çalışanların Yakınmalarının Yaptıkları İşle İlişkisi” başlıklı araştırmanın Etik Kurul Onayı alınmış olup, uygulama aşamasına geçilmiştir.

Mardin Ulusal Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun desteği ile Mardin Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 17-18 Mayıs tarihleri arasında Mardin'de düzenlenmiştir.

Sempozyumda; iş sağlığı ve güvenliği konularında genel bilgilendirme, mevzuat, hukuk, yöntem ve uygulamalar konuları üzerinden hareket edilerek 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, meslek hastalıkları ve iş kazaları, temelde açık alanda tarım olmak üzere örtü altı yetiştiriciliği, hayvancılık, kuyumculuk, bakırcılık-kalaycılık, taş işlemeciliği, inşaat ve sağlık gibi sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği, işyerlerinde tütün kontrolü, çalışma hayatında dezavantajlı gruplar ve halk sağlığı müdürlükleri bünyesindeki uygulama örnekleri gibi alt konulara değinilecektir. 

Yaklaşık 400 kişinin katıldığı sempozyumda ESPrIT projesine yönelik bir sunum gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma 13 ESPrIT katılımcısı katılmıştır.

http://www.mardinisg.com/www/

1212222222.jpg

Üçüncü ve dördüncü iş paketi kapsamında yer alan değişim programının ilki 23 Nisan 2017-06 Mayıs 2017 tarihleri arasında Belçika ve Hollanda’da gerçekleştirilmiştir. Program kapsamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili pek çok kurum ziyareti gerçekleştirilmiş olup, bilgi alış verişinde bulunulmuştur. Buna ek olarak proje kapsamında yürütülen araştırmaların geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yürütülmüştür.

Twinning ve ERA Chairs Çağrıları Bilgi Günü, 27 Nisan 2017 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya açılış konuşmasını yapan ODTÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Ahmet YOZGATLIGİL ve yaklaşık 20 kişilik akademisyen grup katılmıştır. Toplantıya konuşmacı olarak TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Müdürlüğünden Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi, Ulusal İrtibat Noktası olan Pınar ÇETİN ile THSK, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığından ESPrIT Twinning Proje Koordinatörü Necvan Tokmak katılmıştır. Toplantıda TÜBİTAK tarafından Twinning ve ERA Chairs Çağrıları özelinde H2020 “Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi” Programı  ve Fırsatları konulu bir sunum ile H2020 projeleri tanıtılmış soru-cevap şeklinde gerekli bilgiler verilmiştir. Kurumumuz Twinning Proje Koordinatörü tarafından Twinning deneyimi paylaşımı gerçekleştirilmiştir. ESPrIT Projesinin oluşum ve gelişim basamakları anlatılmış, projenin genel işleyişi, karışlaşılan sorunlar ile ilgili bilgi verilmiştir.

30 Mart 2017'de Yönlendirme Komitesi toplantıları düzenlenmiştir. Toplantıya İşçi Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş müfettişleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü, İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve proje ortakları katılım sağlamıştır. Ayrıca EU-OSHA temsilcisi de telekonferans yolu ile katılmıştır.

Proje ortakları tarafından proje faaliyetleri, eğitimler ve proje çalışma paketleri hakkında bilgi verilmiş olup, projeden sonraki süreç hakkında değerlendirmelerde bulunularak, üyelerin tavsiyeleri alınmıştır. Tüm katılımcılar, proje faaliyetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirmişler ve desteklerini vurgulamışlardır. Proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan değişim ziyaretlerine ilişkin 31 Mart 2017'de bir hazırlık toplantısı yapılmıştır. İlk değişim haftası, Nisan 2017 (Belçika) sonu ve Mayıs 2017 (Hollanda) başında 5 iş günü (Hollanda) olarak planlanmıştır. Katılımcıların, araştırmaların Türkiye'deki bölümlerini yürütebilmelerine fırsat vermek amacıyla, değişim ziyaretlerinin ard arda 15 iş günü yerine 2 veya 3 seferde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun (THSK) katkılarıyla 27 Mart 2017'de Antalya'da 1. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi düzenlenmiştir (Tam program için http://en.oedc2017.org ve Ek 1; Nihai deklarasyon için Ek 2). Kongre, 57 sunum ve 500'den fazla katılımcı ile oldukça başarılı olmuştur.

Kongrede ESPrIT konsorsiyumu üyeleri tarafından sunumlar yapılmıştır.

THSK personeli tarafından gerçekleştirilen araştırma çalışmalarına ait posterler sunulmuştur, ESPrIT bilgi broşürleri dağıtılmıştır.

THSK çalışanşarı, paydaşlar ve uluslararası uzmanlardan oluşan katılımcıların katılımıyla ESPrIT konsorsiyumu, bu kongrede iki adet atölye çalışması düzenlemiştir:

 1. Meslek Hastalıklarının Listelenmesi ve Sınıflandırılması Atölyesi
 2. İş sağlığı ve güvenliği alanında Hollanda, Belçika ve Türkiye’de yürütülen projenin eğitimlerinin, tanıtımının ve faaliyetlerinin değerlendirilmesi.

Kongrenin kapanışı, Türkiye'de çevre ve çalışan sağlığı ile ilgili mevcut durumun iyileştirilmesi için 19 ortak hedefin bir listesini içeren nihai bir deklarasyon ile gerçekleştirilmiştir.

Meslek Hastalıklarının Listelenmesi ve Sınıflandırılması Atölyesi

Meslek Hastalıkların Sınıflandırılması hibrid bir karaktere sahip olup, hem rastlantısal ajanlar tarafından etiketlenen mesleksel hastalıklar hem de hedef organlar tarafından etiketlenen mesleksel hastalıkların tek bir listeye konması gerekmektedir. ILO ve AB’nin meslek hastalıkları listesinde bu yaklaşım kullanılmaktadır. Ancak sınıflandırma, İşçi Sağlığı Surveyansında bir araçtan fazlası değildir. 

web antalya

27 Mart 2017'de Antalya'da düzenlenen 1. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi’nde ESPrIT konsorsiyumu tarafından meslek hastalıklarının listelenmesi ve sınıflandırılması üzerine bir atölye çalışması düzenlenmiştir. Atölyede katılımcıların şu görev üzerinde aktif bir şekilde çalışması sağlanmıştır:

 “Bölgenizdeki Meslek Hastalıkları Surveyans çalışmasından uygun bir bütçeyle siz sorumlu olduğunuzu düşünün. Koruyucu önlemler almak adına (farkındalığın arttırılması, maruz kalma karakterizasyonu, maruz kalmanın azaltılması) Meslek Hastalıklarında genel bir değerlendirme yapmak istiyorsunuz. Neye ihtiyacınız var ve ne yapacaksınız?”

web antalya 2

7 Aralık 2016 tarihinde 2016 yılının son Proje yönetim kurulu toplantısı telekonferans yoluyla gerçekleştirilmiştir. Toplantıya tüm proje ortakları bulundukları bölgeden katılım sağlamıştır. Önümüzdeki yıl için katılım sağlanacak kongre konferanslara hazırlık, kurul toplantıları planlaması, raporlamalar, WP3 ve WP 4’ün planlaması, pğersonel değişim ve akademik makale yol haritası üzerinde durulmuştur.

Eğitici Eğitimi, 28 Kasım-2 Aralık 2016 tarihleri arasında Antalya’da, diğer eğitimlerde seçilen 25 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Eğitimin başında 5’er kişilik gruplar oluşturulup, her grubun bir eğitim konusu belirlemesi ve eğitim süresince de içeriğini geliştirmesi ve sunum yapmaları istenmiştir. Eğitimde, yetişkin öğrenimi ile ilgili konular, eğitim ihtiyaç analizi yapmak, öğrenim stratejileri ve öğretme yöntemlerini tepit etme, kısa bir eğitim oturumu tasarlama, eğitim oturumlarını geliştirme ve sunma, eğitim kursunun veya oturumunun değerlendirilmesi konularına yer verilmiştir.

7 Kasım 2016 tarihinde WP3 ve WP4 Açılış toplantısı yapılmış ve Gent Üniveristesi ve VUmc üniveristesi tarafından paket içeriği tanıtılmıştır. 8 Kasım 2016 tarihinde Etik Kurul ve  Bilimsel Kurul toplantısı birlikte görüşülmüş, Proje Yönetim Kurulu ve Genel Kurul birlikte yapılmıştır. 8 Kasım 2016 tarihinde Yönlendirme Kurul toplantısı yapılmıştır. 

Eğitim sonrası 5-6 Kasım 2016 tarihlerinde 2 günlük Sürveyans ve Araştırma Çalıştayları gerçekleştirilmiştir.

Her iki eğitim grubu karıştırılarak iki yeni çalıştay grubu oluşturulmuştur. Karıştırılan A ve B grup katılımcıları ile eğitimler boyunca edindikleri bilgi ve tecrübeleri uzmanlar eşliğinde birbirleri ile paylaşılmış, hazırlamış oldukları araştırma taslakları tekrar gözden geçirilmiştir.

Bu eğitim 31 Ekim-4 Kasım 2016 tarihleri arasında Antalya’nın Belek ilçesinde 5 gün süreyle ve 2 ayrı grup olarak gerçekleştirilmiştir. Eğitimde, işyeri sağlık sürveyansı, sürveyans protekolleri, sürveyans metodolojileri, risk iletişimi, sürveyans tipleri ülke örnekleri, meslek hastalıklarının temel unsurları, bilgi kaynakları, meslek hastalıklarının izini sürmek konularına yer verilmiştir. 

Bu eğitim 31 Ekim-4 Kasım 2016 tarihleri arasında Antalya’nın Belek ilçesinde 5 gün süreyle ve 2 ayrı grup olarak gerçekleştirilmiştir. Eğitimde, çalışma protokolü hazırlığı nasıl yapılır ve yöntemleri nelerdir, güvenilir bilgiye nasıl ulaşılır, çalışma protokolü araçları nelerdir, araştırmada metodolojiler ve epidemiyolojik yöntemler, iş sağlığı etik kuralları, bilimsel bir makale yazımı konularına yer verilmiştir.

ESPrIT Projesi kapsamında yapılması planlanan uluslararası seminer konferans toplantı katılımlarından biri 20-21 Ekim 2016 tarihlerinde Prag’da (Çek Cumhuriyeti) MODERNET toplantısı olmuştur. Her yıl düzenli olarak gerçekçeleştirilen MODERNET toplantısı 2016 yılı için “Nanopartiküllere Maruziyet ve Biomonitoring” ana başlığı altında gerçekleştirilmiştir.

Kurumumuzdan toplantıya Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığından Daire Başkanı  Dr. Ahmet ÖZLÜ ve Proje Birim sorumlusu Uz. Dr. Ilgım MENGÜ katılmıştır. Projemizin tanıtımını proje ortağımız olan VUmc Amsterdam Üniversitesinden Dr.Gert van der LAAN yapmıştır. Toplantı süresince diğer katılımcılarla paylaşımlarda bulunulmuş ve ulusal ve uluslararası çalışmalar ve kuruluşlar hakkında bilgi edinilmiştir. 

Proje kapsamında ilk eğitim 19-23 Eylül 2016 tarihinde İzmir’in Çeşme ilçesinde 5 gün süreyle 2 ayrı grupta gerçekleştirilmiştir. Eğitimde başlıca meslek hastalıkları ve iş ile ilgili hastalıklara ilişkin  tanı kuramı, hastalık kategorileri, meslek anamnezi, sürveyans kavramı ve farklı sürveyans sistemleri, temel epidemiyoloji ve istatistik ve yöntemleri ile makale tarama konuları üzerinde durulmuştur.

28 Mayıs-2 Haziran 2016 tarihleri arasında Amsterdam Üniversitesi tarafından düzenlenen konferansa katılım sağlanmıştır. Konferansın ardından proje ortaklarımızla görüşmeler yapılmıştır.  

THSK’dan proje elemanları ile TNO’dan Suhendan Adıguzel ve Anita Venema 8. Uluslararası Çalışan Sağlığı ve Güvenliği kongresine katılmıştır.  Kongre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 8-11 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Anita Venema  projemizin tanıtımını gerçekleştirmiştir. 

Projenin 2. Çalıştayı 4-8 Nisan 2016 tarihinde TNO kuruluşu ev sahipliğinde Leiden/Hollanda’da yapılmıştır. Ülkemizde yapılan gereksinim belirleme çalıştayı raporu ortaklara sunularak, AB uygulamaları ve ortak ülke uygulamalarının ülkemize uyarlanması konusunda yol haritası belirlenmiştir.

AB komisyonu tarafından duyurusu yapılan koordinatörler günü toplantısına Talihanur AYDOĞMUŞ ve TNO ortağımız temsilcisi Anita VENEMA katılmıştır. Toplantı süresince Twinning projeleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Koordinatörlerin soruları cevaplandı ve her proje için ayrı ayrı belirlenmiş danışmanlar takdim edildi ve bireysel görüşmeler sağlandı.

Proje kapsamında 1. Iş paketi içerisinde yer alan faaliyetlerden “THSK ihtiyaç  ve gereksinimleri envanteri çıkarma”  çalışmaları doğrultusunda 7-11 mart 2016 tarihinde Kurumumuzda 5 gün süre ile üniversite temsilcileri, Meslek Hastalıkları Hastanesi temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları, İllerden İSG temsilcileri katılımı ve Çalışma Bakanlığı temsilcileri katılımı ile karşılıklı görüşmeler yapılarak ülkemizin çalışan sağlığı konusunda eksiklikleri ve ihtiyaçları belirlenmeye çalışıldı. Çalıştay sonunda hazırlanan rapor projenin ileri safhalarında kullanılmak üzere ECAS sistemine yüklendi ve ortaklarla paylaşıldı.

Proje Açılış toplantısı 11 Şubat 2016 tarihinde Ankara Grand Rixos Otelde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Brüksel ve Hollanda Büyükelçileri, TÜBİTAK, sendika ve sivil toplum kuruluşu, üniversite, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi temsilcileri, illerden TSM/İSG sorumluları ve basın davet edilmiştir. Proje ortakları projenin amaçları, iş paketleri ve beklenen çıktıları hakkında bilgi vermiştir. 

Proje Açılış toplantısı 11 Şubat 2016 tarihinde Ankara Grand Rixos Otelde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Brüksel ve Hollanda Büyükelçileri, TÜBİTAK, sendika ve sivil toplum kuruluşu, üniversite, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi temsilcileri, illerden TSM/İSG sorumluları ve basın davet edilmiştir. Proje ortakları projenin amaçları, iş paketleri ve beklenen çıktıları hakkında bilgi vermiştir.