Bu iş paketi kapsamında,  23 Nisan 2017-06 Mayıs 2017 tarihleri arasında Belçika ve Hollanda'ya bilgi ve deneyim paylaşımı ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen ziyarette, Belçika ve Hollanda’nın genel olarak iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile özelde meslek hastalıklarının sürveyansı ve önleme-korumaya yönelik faaliyetler incelenmiştir. Bu alanda faaliyet gösteren kamu, üniversite ve özel sektör gibi toplamda 17 kurumdan temsilciler ile 39 oturum halinde görüşmeler ve saha inceleme ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar sonunda ülkelerin sistemleri ve geliştirilebilecek yönlere ilişkin önerilerin yer alacağı 2 adet rapor ve ulusal dergide yayımlanacak 1 adet makale hazırlanmıştır.